Noteikumi

  • Cena dota iekārtu izmantošanai līdz 24h
  • Iekārtu nomātājs atbildīgs par tās pareizu izmantošanu.