Distances līgums 

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.studijafa.lv īpašnieku "Studija FA” IU, vien. reģistrācijas Nr. LV41202012148, juridiskā adrese: Dzelzkalēji-2, Valdgale, Talsu nov. LV3253, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.studijafa.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti šajā interneta tirdzniecības vietnē. 

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod piedāvātās Preces.

2. Pircējs pasūta Preces  aizpildot pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.studijafa.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu pieprasīto informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. 

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

8. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

9. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz "Studija FA" IU konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā.

10. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

11. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Atteikuma tiesības
1. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam.

2. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

  • 3.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
  • 3.2.. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu. Pasūtītās preces nevar atgriezt, ja Pircējs ir atvēris preces iepakojumu. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai arī Pārdevējs var ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. 
  • 3.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam.
  • 3.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
  • 3.5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu.

Pasūtījuma izgatavošanas kārtība

1. Visas piedāvātās Preces ir roku darbs, katra no tām ir unikāla un vienreizēja. 

2. Pircējam jārēķinās, ka pasūtot attēlos redzamās Preces, katra nākamā no tām var atšķirties.

3. Veicot pasūtījumu, tiek uzklausītas Pircēju vēlmes.  Precei var veikt izmaiņas - Pārdevēja iespēju robežās (piem. krāsa, izmērs, noņemt vai pielikt kādus elementus, detaļas u.t.t.). Izmaiņas tiek abpusēji saskaņotas.

4. Atsevišķas Preces ir iespējas iegādāties sev vēlamā komplektācijā, vai pusgatavā veidā (piem. ir nepieciešams tikai lampas kupols, bez elektriskiem piederumiem, citām sastāvdaļam, vai adventes vainags bez svecēm, u.t.t.)

5. Veicot izmaiņas Preces komplektācijā, Pārdevējs patur tiesības izmainīt Preces cenu. Tā tiek saskaņota ar Pircēju.

6. Pircējam ir iespēja pasūtīt savu, individuālu Preci (piem. adventes vainagu, citu dekoru, priekšmetu u.t.t.) ar paša izvēlētu noformējumu, sastāvdaļām, elementiem. Visi saistošie procesi, termiņi, iespējas, cenas, u.t.t.  tiek abpusēji saskaņotas.

Piegāde
1. Vidējais piegādes laiks 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības  piegādes laiku pagarināt līdz 14 (četrpadsmit) darba dienām, kopš dienas, kad Pārdevēja bankas kontā ir saņemta apmaksa par Preci. Piegāde var notikt ilgākā laikā, ja piegādes adrese atrodas ārpus Latvijas. 

2. Ja izvēlētā Prece nav noliktavā, tā vēl jāizgatavo, vai Pircējs Precei vēlas dizaina izmaiņas, klāt nāks izgatavošanai nepieciešamais laiks un iespējama cenas maiņa, kuru nosaka Pārdevējs un tas saskaņots ar Pircēju.

3. Preces piegādes laiku Pārdevējs saskaņo ar Pircēju.
 
4. Talsos, Kandavā, atsevišķos gadījumos Rīgā, piegāde bez maksas.  Citur ar kurjerpakalpojumu veicēju noteiktajiem tarifiem.

Privātuma politika
Jūsu personīgi identificējamā informācija, (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses) kuru mums iesniedzat veicot pasūtījumu, netiek nodoti trešajai personai. Tā tiek izmanota tikai sekojošos gadījumos:

1. Lai apstrādātu Jūsu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums iegādātās preces.

2. Lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem.

3. Lai informētu trešās personas likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, mēs varam izpaust informāciju uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.


Pirkumu grozs